Fjärrsupport

Fjärrsupport innebär att vi kopplar upp oss mot din dator och hjälper till på distans.

Detta har en mängd fördelar, inte minst att vi i de flesta fall kan hjälpa dig direkt när du ringer samt att det är mer kostnadseffektivt. Vid support på distans så är minsta debitering 15 minuter (därefter debiterar vi i 15-minuters intervaller) vilket ska jämföras med support på plats då minsta debitering är 1 timma och därefter debiterar vi i 30-minuters intervaller.

Under förutsättning att du har en fungerande Internetanslutning, kan vi i de allra flesta fall hjälpa till lika bra på distans som på plats.

För att vi ska kunna koppla upp oss mot din dator, behöver du köra igång ett program som heter Teamviewer.

Teamviewer är ett av de mest kända fjärrstyrningsprogrammen som finns idag och har ca 100 miljoner användare världen över. All överföring är krypterad och för att vi ska kunna koppla upp oss mot din dator måste du ange ett ID-nummer och ett lösenord till oss via telefon. Detta program måste alltid köras igång för att vi ska kunna koppla upp oss och dessutom skapas ett nytt lösenord varje gång, allt för att säkerheten ska vara så hög som möjligt.

Du hämtar hem programmet för fjärrstyrning genom att klicka på någon av nedanstående TeamViewer-ikoner.

SpeechCom Support Mac   SpeechCom Support PC