Systemutveckling

Vi utvecklade vårt första datorprogram 1993 och har allt sedan dess utvecklat flertalet olika mjukvaror, såväl med som utan röststyrning.

Vi har även ett stort partnernätverk som besitter en bred kompetens och tillsammans kan vi hjälpa till med enstaka punktinsatser på några timmar, upp till månadslånga projekt.

Ett urval av våra erfarenheter när det gäller utvecklingsverktyg:
– Programutveckling/generellt:
Visual Basic 3 – Visual Basic 6, VB.NET, C#, eMbedded Visual Basic, Pascal, Prolog.
– Programutveckling/web: ASP, ASP.NET, PHP, JavaScript, VBScript, HTML, Microsoft Expression Web.
– Databaser: SQL Server, Access, MySQL.
– Plattform för e-handel: OpenCart, PrestaShop, WordPress.
– Hemsida / publiceringsverktyg: HTML, WordPress.
– Mobila enheter: Android, iOS (iPhone och iPad).

Välkommen att ta kontakt med oss för att diskutera ditt projekt!